Loge Ken U Zelven no. 102, Hoornsterzwaag

Loge ’Ken U Zelven’ is opgericht in 1911 en komt bijeen op woensdag.

​

Email Secretaris 

​

Email Voorlichter 

​

Comparities en rituele bijeenkomsten

Deze vinden iedere woensdag plaats in het logegebouw,

Schoterlandseweg 30, 8412 SZ, Hoornsterzwaag

​

RSIN Registratie

816374375

​

Kvk nr

40000415

​

Bankrekeningnummer van de Vereniging

NL33 ABNA 0466 6295 24

​

Bestuur

Voorzitter

B. Golverdingen

​

Secretaris

J. Munniksma

​

Penningmeester

A. Brink

​

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden

op onze Orde-website.

www.vrijmetselarij.nl