Zicht op jezelf. Zicht op de wereld. De relatie tot de ander. Kennisnemen van verscheidene levensinzichten.
Niet-dogmatisch, besloten broederschap. Voordrachten, lezingen. Serieus en ontspannen.

 

Logegebouw

 Schoterlandseweg 30,

 8412 SZ Hoornsterzwaag.

 

 Contact:

Info@logekenuzelven.nl

 

 

Vrijmetselaarsloge no. 102

'Ken U Zelven', Heerenveen

De oudste broederschap in Nederland
op humanitaire grondslag.

 

De vrijmetselarij is een levensschool die streeft naar geestelijke verdieping. Zij heeft als doel de mens zichzelf te leren kennen en te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten.

De Heerenveense vrijmetselaarsloge is een inwijdingsgenootschap dat sinds 1911 werkt met rituele opvoeringen van leerling- via gezel- tot meester-vrijmetselaar.

 

 

Enige keren per jaar organiseren wij een kennismakingsavond. Wilt u die bijwonen? (Uw echtgenote/partner is ook welkom.) Mail uw naam, adres en woonplaats, dan ontvangt u een uitnodiging. Ook is het mogelijk een -zeer vrijblijvende- afspraak met een van de leden te maken.

Mail: info@logekenuzelven.nl

 

 

Meer informatie over onze Orde? Bezoek de web site van Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

www.vrijmetselarij.nl

 

 

Loge ‘Ken U Zelven’ no. 102 is aangesloten bij de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, beide bezitten de ANBI-status.